Handyman

Har du brug for en handyman?

Hos os vil du altid kunne få hjælp til dine opgaver i hjemmet eller på arbejdspladsen

Opgaverne er fra de helt små til de store

 •  Alt i lager/kontor

 •  Skiltemontering

 •  Butiksindretning

 •  Klargøring af lejligheder/kontorer

 •  Samling af Skriveborde, reoler etc.

 •  Opsætning af vægge, i gips, mursten og gasbeton

 •  Bortkørsel af affald

 •  Oprydning/flytning/omrokering

 •  Ophæng af billeder, lamper etc.

 •  Montering af døre/vinduer/vandhaner etc.

 •  Nedtagning/opsætning f.eks. Køkken eller bad

 •  Opsætning af klinker i f.eks.

 •  Køkken/bad

 •  Maling/oliering af træværk

 •  Tagrenovering

 •  Opsætning af stakit/hegn

 •  Vinduespudsning

 •  Maling indvendigt af rum og loft

 •  Tapetsering

 •  Lægning af nyt gulv/tæpper

 •  Højtryksspuling

 •  Rense tagrender

 •  Fliser i indkørsel lægges

 •  Terrasser

 •  Stenkanter til bede

 •  Flise og stenmure

 •  Støbning

 •  Træfældning/topkapning

 •  Beskæring

 •  Klipning af hæk

 •  Opskæring til brænde

 •  Opgravning af rødder/bambus

 •  Plantning af anlæg og bede

 •  Græsslåning og lugning

 •  Fejning

 Kort sagt alt hvad du måtte ha’ brug for af hjælp til din opgave.

jk service VANDRET